You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Moment prosím...

NAšE SLUŽBY

Ponúkame pre Vás komplexne riešenia v oblasti elektrointalácií a bleskozvodou rodinných domov, administratívnych budou, výrobných a skladových hál, obchodných centier a športovísk.
  • Realizujeme dodávky na kľúč od projekcie cez realizáciu po revízie a odovzdanie v takmer všetkých odvetviach elektro:
  • elektorinštalácie a bleskozvody na objektoch bez obmedzenia napätia v priestoroch bez a s nebezpecenstvom výbuchu dochádzkové systémy prístupové systémy kamerové systémy Elektronické zabezpecovacie systémy Elektronicka požiarna signalizácia Dátové siete - optické a metalické Inteligentné inštalácie

Projektovanie, elektro, výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických.