You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Moment prosím...

Osvedčenia

  • Licencia na výkon technickej služby KR PZ Žilina
  • Osvedcenie TIS 2x
  • Osvedcenie RT
  • Certifikát Jablotron

Projektovanie, elektro, výroba rozvádzačov, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických.